נובר בין כל הדפים הישנים, מה לזרוק? מה להשאיר בפנים? נזכר בילדות מופלאה שהיתה איך רצנו יחד בשדות החיטה. איך שרנו בקול בלי חשבון, ההורים כעסו "לכו לישון". החיים מתקדמים להם לאיטם הזכרונות נשארים רק במחסן...