ובתוכי אש ונשמתי פורחת ועיני דומעת למה החטא? למה? הדמעות זולגות את גופי הן סובבות ואת נשמתי הן מבכות את המחסומים שאני יוצר את ההתרחקות מהקב"ה ומתוך כך בתפילה אני עומד דממה. דמעה. תשובה. עולמות מזדעזעים חומות נשברים ועומד האדם הקטן כנוע בוכה שואג "צמאה לך נפשי כמה לך בשרי" אבא, תעזור לי ולכלל ישראל לחזור אליך ולהתדבק בך באמת!