שבע עשרה חורפים

הילדה חיפשה אותך

ובחורף הזה

מצאה חן בעיניך

 

היא מצאה את האחד

ואיתו תמיד הסכימה

לא מתוך עיקרון

רק כי זה נכון

 

חיוך תמיד הפציע

במקום הכעס הקבוע

וכשהשמש את מבטה הרימה

על ידה תמיד היה

 

שבע עשרה חורפים

חיפשתי אחריך

ובחורף הזה

מצאתיך