אמא אדמה

היא אותך תאהב, גם אם לא תתן לה טבעת זהב.

תדאג לך כמו אם, גם אם לא תרצה להיות לה לבן.

תשמע לכל צעקותיך, גם אם תסתירם עמוק בלבבך.

והיא תקשיב גם לכל תפילותיך, גם אם מסידור אליה לא תתפלל

 

היא ארץ ישראל, היא אמא אדמה

היא תאהב אותך תמיד כמו שאתה.

 

היא תרצה אותך אליה, גם אם לאחרת תברח ממנה.

עליך היא זו שתשמור, גם אם תפקירה מאחור.

היא אותך תכבד, גם אם תתנה בידיי צר וזד.

והיא אותך לעד תברך, גם אם אתה אותה תקלל.

 

היא ארץ ישראל, היא אמא אדמה.

היא תאהב אותך תמיד כמו שאתה.