המוות מסביבי

מרחף בחיפזון

להרוג רוצה אותי

ולא לתת לי מזון

 

המוות לא רע

אך לו, לך ולי

הוא נורא

ומהקשים קשה

 

?האם טעיתי

?הצריכה אני לכפר

?כיצד אדע

?ועם השאלה אשאר

 

התואיל נא אתה

הגבוה שבמרומים

לתת לי תשובה

?ולרחם על הטובים

 

.לזכר אובדני העולם