חיפשתי חבר

או חברה

שיבינו אותי

שיאהבו אותי

מבלי להשתנות

 

חיפשתי אח

או אחות

שיכירו בי

לא יתביישו

להציג אותי

 

חיפשתי אותי

את עצמי

בינות לאנשים

המבולבלים

בהווה

 

לא מצאתי חבר

לא מצאתי חברה

לא מצאתי אח

לא מצאתי אחות

לא מצאתי אותי

מצאתי אותך

אמא

ומצאתי אותך

אבא