אהבתי אותך

סיפרתי לך

הצלתי אותך

מחלתי לך

 

מחלתי על

אי החזרת מכתבים

מחלתי על

צעקות באים וחוזרים

מחלתי על

רגע של טיפשים

מחלתי על

חברים-לא  חברים

 

באת אליי

ביקשת

פסעת מעליי

הרסת

 

הרסת את כולי

שברת את נשמתי

קרעת את ליבי

וביקשת את סליחתי

 

...מחלתי לך

 

דרשת שאתנגד

שאראה אופי

ביקשת גם שאסלח

ובזה תגעי יופי

 

עד מתי, חברתי

תמשיכי בי, ליהיכנס

עד מתי, חמדתי

אהיה שם