מצייר לי כאב שזור תחבושות,

מצייר לי תקווה נטועת אכזבות.

צייריתי חלון,

את הלבנה שם אראה?

את הסהר מחקתי,

ונותר רק שחור...