?מהי בעצם אהבה

עזרה לשניה

בישול בשבילה

רק לה

 

?מהי בעצם אהבה

חיבוק מחמם

ליטוף של אם

רק לה

 

?מהי בעצם אהבה

בגידה נוראה

חוסר עזרה

רק ממנה