כיבוי אורות

עולם בשחור

חתולה בצללים

עם עיני פנסים

מתחבאת מהקור

 

גשם נוטף

מכונית במרחק

עכשיו עלטה

חשמל בשביתה

מזדרזת כמעט

 

רעם חזק

ברק שמבריק

שקט צורם

מרעיד ונושם

עולם שמעיק

 

אורות מכובים

לבבות אטומים

חולמת אותך.