Limerick, you are my lady מחבר: לא ידוע זהו שיר אהבה אירי המוקדש לעיר חביבה על נהר השנון שבמערב אירלנד: לימריק את עלמה כמותך לא ידעתי, אהבה תמה דמעות גיל ממימי השנון בך יזרמו מקיף אותך יופי עלומים, אני נושא אותך עמי לאן שאלך, כשאתעורר בחיק מי מרחקים יום חדש ימצאני רחוק מן הבית כן לימריק, את עלמה כמותך לא ידעתי, אהבה תמה כילד, שנינו העברנו אינסוף ימים של כיף בשלגי החורף ובפז הקיץ, תרנו אחר בניין חלומותיי עוצבתי בחינך, בחיי פזמון: כן לימריק, את עלמה את מתנת הזמן לעוברי דרך המחפשים את חן הארץ, את מקדש לילדים המתפללים המצלצלים בפעמון הפועם לאמור: תודה לאל שאנו גרים כאן אך להרגיש חירות ויומיום של נדיבות פזמון: כן לימריק, את עלמה