15/11/01

 

אבי הקדמון בתוככי עירו

זקנו השחור מבהיק לעין שמש

גלימתו הלבנה על גופו החטוב

ארבע כנפות משתלשלות לכל רוח

מבטו נחוש, קנאי, בטוח.

 

חומות לה לעיר, בצורות

בניין רם ומוזהב ברקע,

מצדים רמים, מגדלי עוז

סוללות, תעלות, חפירים

מכתרים מכל עבר הצרים.

 

אבי הקדמון בתוככי עירם

זקנו המלבין מכסיף לעין שמש

כתנתו הבלויה צונחת עלי רזון

שרשרות ברזל על צווארו

מפוייח, עלוב, כבה אורו.

 

שדרות לה, לעיר הכבירה

בנייני מידות מחופים בשיש

קהל בז ניצב מכל עבר,

תהלוכת שבויי יהודה,

אבי הקדמון מהלך מותש

נושא הוא מכלי המקדש.