בורח

לברוח תמיד

לא לעצור

להתמיד

 

שונא

לשנוא תמיד

לא לאהוב

להתמיד

 

מואס

למאוס תמיד

לא לשמוח

להתמיד

 

ואת

חיי תמיד

לא למות

להתמיד