הבאת לי רדיו

הבאת לי לב

הבאת לי פה

הבאת אהבה

 

לקחת לי רדיו

לקחת לי לב

לקחת לי פה

לקחת אהבה

 

לקחת לי חלומות

לקחת לי שמחה

לקחת לי חיות

לקחת לי

אותי