היית ילד טוב

ובדיוק אחרי

שלמדת לאהוב

הלכת

לעולם האפל

ברחת

 

איך זה קרה

מנעורים הכרתיך

הלכת לעולמים

ולא שבת

מהעולם האפל

 ולא שבת

 

חשבתי שנשמח

חשבתי שנאהב

השארת אותי

עם החלומות

התקוות

האכזבות

 

איך אחיה

כשאינך לצידי

?אייכה

התקרב לליבי

אהוב

דע אותי

 

חשבתי שנשמח

חשבתי שנאהב

השארת אותי

עם החלומות

התקוות

האכזבות

 

אהבתי אותך

יותר מאח

שמחה בשבילך

אך מליבי תשכח

אם לא תשוב

תחזור

 

:ואתה אומר

" טוב לי, בגן עדן"

?!אולי תתעורר

?תחזור

?אליי