והארץ תלויה

בין שמיים וערץ

בשני אטבים.

משני הקטבים.

מתייבשת

והשמש

דמותה לובשת