אני אוהבת קצת הרבה אוהבת והוא... מזמן שכח אותי, שיחרר אותי לחופשי "כציפור ששוחררה מן הכלוב" הוא לא ידע שאעוף. אני עוד אוהבת קצת הרבה אוהבת והוא כבר מזמן שכח. שכח אותי... ועבר לכלוב אחר אולי טוב יותר אולי רע יותר. אני אוהבת קצת הרבה אוהבת ומחכה לו שישוב לשבת עמי בכלוב שפעם היה של שנינו. והוא... מזמן שכח.