עייפות

פשטה בי

מתחפרת מכלה

כל טיפה של רגע

שיהיה או שהיה

ואני כבר לא נלחמת

זהו קרב מראש אבוד

מלב עזוב

מגב נבגד

מכח שאזל, שנגזל

עד שחדל

ועייף