כיצד אתחיל לתאר את אותו לילה מושלם?

אותו הלילה, בו הייתי המאושרת באדם

הלילה, בו חזר מן הצבא החייל שלי

הלילה, בו לשם שינוי לא ישנתי לבדי

 

כיצד אתחיל לתאר את אותו לילה מושלם?

אותו הלילה, השונה כל כך מכולם

הלילה, בו היה מי שיחבק וילטף

הלילה, בו הלב באהבה התעטף

 

כיצד אתחיל לתאר את אותו לילה מושלם?

אותו הלילה, שנרקם בדמיוני מאז ומעולם

הלילה, בו הבטתי לאהבה בעיניים

הלילה בו הבנתי, החיים יפים יותר בשניים

 

כיצד אתחיל לתאר את אותו לילה מושלם?

אותו הלילה, עליו חולמים כולם

הלילה, בו חלום הפך למציאות מתוקה

הלילה, שממנו לא אשכח לעולם אף דקה