צו לצו נותן אותותיו קו לקו, זעיר פה, זעיר שם קו הפריחה יושלם והטבע האומן כצייר מיומן מתווה את רזיו חמדת נופיו האחו במורד ההר מצייר אביבו עד דרך כוכבו כשתגיע שעתו ישנה נתיבו והנה עולים פרחיו עולים פרחיו