בס"ד

יבש ומפורר הוא , צרור בשק ישן
נאד של יין נפוח , כאילו ימים רבים הם בדרך
צעדו הם אל עבר מסלול כזב , לשלום ולא למלחמה
בשקר קיוו להציל את חייהם , שואבי המים וחוטבי העצים

מאותו יום עברו שנות דור ,  מעם גבעון המתחפש
כדי להנצל, להשאר בחיים.  אותו לחם של ניקודים
ונאד יין נפוח , מנסים לרמוז ביבושתם
בני אדם מתחפשים החיים להם בשקר 
כמו עם גבעון