גשם גשם בוא
 
גשם של סוכות גשם של סכך נצח
גשם של אתרוגים גשם של קלמנטינות
עסיסיות. לולבים. הדסים ערבה לרוב.
גשם גשם בוא רק אחרי שמחת תורה.
 
גשם גשם גשם בוא
מתפללים אחרי החגים היהודים
גשם גשם גשם בוא
מתפללים בכל העולם אחרי בוא הסתו
חורף . גשם גשם גשם בוא.
 
גשם גשם גשם בוא
גשם גשם גשם בוא
 
גשם גשם גשם בוא
סיימנו תפילות עוד לא סיימנו הקפות
הקפות ראשונות והקפות שניות
סופו של הקיץ הארוך סופם של הטיולים
עוד מעט נתכנס בביתנו בשיגרתנו.
 
גשם גשם גשם בוא
מתפללים בכל העולם לבוא הגשם
תפילה המאחדת בני כדור הארץ
כולם מייחלים בכמיהה לגשמי ברכה.
 
גשם גשם גשם בוא
רק אחרי שמחת תורה
גשם גשם גשם בוא
בבקשה אחרי החגים.
 
""Adi's"