אלול

אלול= אני לדודי ודודי לי

דודי יצא לשוח ולא שב

בגן עדן מקדם.

שם ינוחו יגיעי כח.

הברוש זקוף צמרת

רק את קולך  מכל השירים

ותקוותי היו לטרף . הבט

נותר צליל קולך.פה מתנגן

מקשיבה איך מן המשעול

רק הד קולך באזני מהדהד.

והד לי אינו עונה מהרי הבשן

כחול כחול כחול

והד לא ענה לי מבית החיים

לכל חיי.

והד לא ענה לי מצוקים

אוזני מחפשת את קול דודי.

קול דודי הנה זה בא וליבי

עונה לו כהד.

כי ליל אמש הוא לא יחזור.