אהבה למים

 

שיר אהבה למים
שבאדם, בארץ ובעולם.
שיר שבח וגדולה למים החיים
אשר באדמה ובשמיים, במפלים
בתהומות
אשר בגוף, בבטן, בעיניים, בצינורות הדם, וגם
בחיבורים שבין העצמות!

אך זהו בעיקר
שיר
געגועים למי שלום
המפכים, מפכפכים, ומשקפים
בזהר
לבב-אדם לחברו
ולב אדם לעולמו
בהכרת הטוב
ואמונה בטוהר.

בהנחיית אורית לבב.