(26/08/08)

 מתחת לשכבות הגיר/ אני.

אהובים רבים קמו וחרטו אז על ליבי

שנשחק,

אך אהבתם נחרטה בלוח הגיר

שנמחק.

ועם חלוף הזמן,

לא נשאר כאב,

לא נשאר סימן.

 

ויגיע יום-

בו תחרוט אהבתך בליבי,

תחצב היא מתחת לשכבות הגיר,

ותיגע עמוק אל כאבי.

כי מתחת לשכבות הגיר,

מתחת לכאב,

שם נמצאת ההשתוקקות לאהבה,

שם נמצא הלב.