שקיעת מפרץ ארגמן ורוד

נותנת אותותיה בהוד

כמלכה היוצאת לדרכה

מבעד העינים הרתוקות

וגבעות הצאן הרכות.

 

נאספים עננים בתפאורה

בין בבלבול

בין בשורה

מלווים את המלכה

בנשימה אחת רכה.

 

יום כבה

לילה נפקח

ורגע אחד

בלתי נשכח.