כמו סכין,
חודרת מפלחת עושה סימנים,
פוצעת הורסת,
חותכת ורידים.
כמו מכחול מצייר בדמי,
אשר היא שפכה לי,
מקצת האושר הנותר בליבי.
כמו הים זורם ואינו נגמר,
הדם הפוקע מליבי,
כולו זעם.
רצח זעקתי,
רצח נשברתי.