במלאת מאה שנה לר' יהושע חזן מאה שנה כמו הררי מקדוניה העולים מתוך שורש ובהם ספונה עיר אשר כאם בישראל מאה שנה כמו ירושלים הישנה ושכונת מקור ברוך והלדינו המתנגנת מבית כנסת יגל יעקב מאה שנה איש צנוע ושפל קומה צימח פירות ואשכולות קסקט לשער ראשו הלבן והוא הולך בדרך לראות בביאת גואל