מה שחלמתי הוא

מה שיצרתי הוא

מה שיצרתי והוא

הפך למציאות:

הוא

מכחול דעתי

הבוחש

רוחש

מעביר קו מהיר

בין חלום למציאות