שירי בתי

שירת השישים

זמרי בקולך

בקיטועי מילותייך

יחד עם

החיוך שפורח בלחייך

זו החירות

השזורה בחייך.