מחילה מכם,

אנשים יקרים,

צריכה אני לבקש.

מחילה מכם,

ומשכמותיכם.

סליחה אני צריכה לבקש,

מכל אלה שתמיד טורחים לשמח.

מכל אלה שתמיד תמצא אצלם מילת עידוד ושיבוח.

מכל אלה שטורחים לקרוא-

ולכתוב לי איזו מילה יפה.

מחילה אני צריכה לבקש מהם-

על שאיני מחזירה להם כגמולם.

משום שמילותיי-

דלות הן.

בגלל שמשפטי-

ריקים מתוכן.

והרי מה אומר,

מה אוכל לכתוב,

על יצירות נפלאות,

הכתובות בצורה שכל עני ואביון חושק בה?

לכן,

צריכה אני לבקש מחילה מכל האנשים הטורחים לכתוב ולשמח,

ורק שידעו-

משתדלת אני.

אך מי אני לעומתכם?

 

(י"ט תשרי תשס"ז)

מוקדש לכל האנשים הטובים שטורחים לכתוב תגובות לי (ולכולם), ומשמחים את ליבי-ואני לא יודעת איך להחזיר להם!