הפוך את הקפה

הפק את המיטב

בטרם שמת גרגרים

שפוך את החלב

 

שב ואל תבכה

הדמע די מלוח

כפך שים בסוכר

כפר על הדלוח

 

ערבב מעט- טעם

ודלה את חום המים

הבט בשביל חלב

הנוגע בשפתיים

 

השב את נשמתך

אשר מכרת למשקה

בלגימות קצרות.

נמכרת לקפה

 

הפק קפה

הפוך כופה

לנכפה.