מבזה אני את האהבה

חקרתי חפרתי ועדיין לא עלה בידי להבין אותה

מבזה אני את הרגשות

מתעוררות ונירדמות משתוללות מתחלפות

חסרות עמוד שידרה כהלך רוח המתהלך ללא ריצפה

בזוי הוא העצב שבין רגע נהפף לשימחה

בוגדני שכזה הלב לא ידע

ויותר מכל מבזה אני את עצמי

כי החכמתי לדעת שכל הביזיון הזה נמצא עמוק בתוכי