לא אור יום ושמש על אדמותיי 

לא שמים כחולים

בטח שלא ים שנושק לחוף מבטחים

כמהה אני לכיפה של זהב

או אולי חומת משאלות של ההמון הרב

לא נלחמו למעני מלכים

ואיך יישקו לאדמת הלס שלי צליינים

לא ניזכרתי בסיפרי הקודש הרבים

ואפילו לא בעיתונים

אף אחד לא חווה כמיהה לשוב לראותי

כי אני

אני אדמת נוכרים