עם גאוותי הנסתרת

חוסר ריכוזי

עם שאיפתי לאמת

שאינה קיימת- בתוכי

קבלני.

רוצה חיבוק

רוצה לישון

רוצה לדבר

רוצה לשתוק

רוצה אש גדולה,

שתעטפני.

 

*

א´ ניסן, יום מות נדב ואביהוא