לזכרם של נרצחי הטבח בישיבת מרכז הרב הי"ד

=================================

 

 

דם מאכל אותיות בכתב רש"י

עת

הן, טליתות ונשמות פורחות

באוויר

החם ובו אור הזרוע לצדיק ולישרי לב פתוחה הדרך

אל

המקור ממנו נוצקו בהבל פיו

של

 בורא עולם