הבלבול          תמיד            אני            ובכל זאת

     אותי          ישירות        הזמנתיו            הגיע

    תוקף           מאגף           לקרב             עכשיו

 

    פחד           ולעצלות       לכל עבר         בורחות

  ואומץ             אותי          מתפזרות            הן

מתאחדים        מביאים         מחשבות       מגן-החיות

 

                        עד               והזמן

                 שהשער                     חמק

             נסגר                                   עבר