טיפוח תקוות

,שמפחד שאינן יענו

מפסיק אני

.לעיתים להאמין

 

מחכה להם לעולם

,בעולם שאינו מחכה

כצל עובר הוא

.אם תחלום לא תגשים

 

?נשאלתי, למה תביט לדשא שכניך

?עניתי, מדוע גנו תמיד מוריק יותר

 

גם אם חשיבה מוטעית

היא זו, ומוחי מבולבל

,הורד גשם בגני

.וגם אני אוכל לחיות