יושבת אני לבד, וכותבת לך, יומני היקר

לך אין צרות, שמחות ובדידויות

אתה שם, שוכב לך בין כל הספרים

נהנה מעצמך ומהחיים שאין בך