חוף מבטח,

איננו חוף?

עיר הקודש,

איננה עיר?

וחול הים,

איננו חול?...

בית מקלט,

איננו בית?

יונת שלום,

אינה יונה?

ולב אדם...

איננו לב?!