מסביבי הכל ירוק, הכל פורח, ואני לא מבין איך,

איך יכול הוא להרשות לצמחים לגדול, ולפרחים לצמוח?!

איך מסוגל הוא לראות את בניו חנוקים מבכי וצרחות מוות?!

איך הוא יכׁל...?

מוריד גשם על עיניי שיראו קצת טוב יותר את מראות הזוועה...למה?!

כדי שאתן להם מה שהם רוצים שאהיה?!...

["ניצול"?! או "מנצח"...?]