כנסוך שינוי הרוח עלי רוחי הסוערה עת תש כח חמה ואפן ואסב פני אל דרך המלך אלי קדם והר ואראה זמרת הארץ הטובה תבואת שדה וירק פורחת ועולה כדבר נביאי האור אשר נבאו שנות דור ואשום אויר הפסגות ספוג עברית עתיקה סופג רעננות נעורים כיין מחדש עדנים ואדע חודשו עלומים כזמרה מתחדשת ומתחיל מחזור חיים רב פנים ושנים מכמניו בקרקע צפונים ואומר: יתגדל, יתקדש, ויתחדש