"אחור וקדם צרתני"

 

כלום

בטוחים היינו

שננסרנו

זה מזו

שתי נשמות

תועות במרחב

מחפשות

את זה שהשתנה

לבלי הכר

               (התכיר?)

 

באווינו

שכחנו

כי טרם ננסרנו

ואנו שעונים

אחור באחור

מחוברים זה לזה

בבלי דעת

              (התדע?)

 

כנוסים

זה בחייו של זו

בבלי הכיר

בבלי דעת

מחכים ללהט חרב ההיפוך

אשר תפריד בין הגבים

ותפקח את עינינו

שעצמו מראות.