השמיים אפורים והשדרה שוממת,

זריחת השמש בעיני כבר לא מעניינת.

הכל דכאוני אפרפר ומופנם..

לא שומעים דבר חוץ מהשקט ומשירת הציפורים,

אך למרות הכל, השמיים עדיין אפורים..

כמו בוכים על שני בני שתחתיהם קבורים ,

אך הציפורים מה כבר בשירתן?

אולי לומר כי  למרות הכל עם ישרא-ל איתן??

או שמא נושאות קינה על שני בניי דוד ויהונתן?