תופפת רגליה בקלילות עדינה

מרחפת לה על  פתיל מחשבה,

נוגעת נעלמת משחילה רעיון,

לא נתפסת במעופה, - משחקת בך

אחח מוזה יקרה הנך מוזמנת תמיד

עלמה כלילה הישארי לו ללילה