*הערה לפני: השיר נכתב מתוך כאב זמני-כמו כולם, התחושה מתחלפת ומתהפכת לעתים כלפי אותם אנשי אמונה נפלאים ,ברצוני להבהיר זאת כדי להסיר ספק שמא אינם אנשי אמונה באמת, הינם אמיתיים נפלאים ומשקיענים, יהודים יקרים שזו זכות עצומה לעבוד במחיצתם, וזכות היא לפעמים קשה ומאכזבת ולפעמים הפוך.....

 

אוכזבתי,מכם אנשי אמונה,,

כן, בודאי, אני מבינה,

זה טכני בלבד,

 זה זמני, לא לעד,

 

אוכזבתי, מכם אנשי אמונה,

נשלחתי לחזית כמעט לבד

הנכם עמי,

ואני לבדי,

 

     אוכזבתי מכם,אנשי אמונה

ללא סיבה ברורה ממש,

אני בקרב, חזית הלחימה,

אתם תומכים בי מאחור,

תודה... תודה רבה

 

אנשי אמונה, ערכים, אידיאולוגיה

איני יודעת איך לחדד,

ומשם תחושה לי יש

כאיש האמונה הבודד...