הגיע עת לנחת רוח,

סיפוק עצמי, שימחת העשיה,

וזה ברור ואין ויכוח.

 

ועייפות כמוה רק ציפיתי,

רק חיכיתי.

 

וערב בא, היום עזב,

מלא גדוש בחוויות

ממש עכשיו!

 

ושוב חשש לי מעצמי

פן אחשוב ואמלמל

"כוחי ועוצמתי, החיל הזה הוא לי..

אדע בביטחה כי זהו שקר מוגמר

ונחיה ונראה מה ישא ויביא עימו

יום המחר.