אני יושב על תל, וסתם מתבטל

לפני הרים מעלי עננים נו סתם מסתכל

מולי עוברת נמלה רואים שהיא חרוצה סוחבת, מרימה מסתכלת סביבה, אני לא מבין במי היא מתחרה.

אני מדליק מקטרת ובוהה בה ממהרת אני לא חושב שהיא מבינה מה קורה סביבה, אחרת גם היא, הנמלה לא הייתה לחוצה

פתאום

מפסיקה הכל ומתחילה לאכול ואחרי ששבעה תפסה לה תנומה, מהמלאכה הקשה כנראה שכחה.

אני יושב על תל מוציא תפוח ואוכל, לפני הרים מעלי עננים

רק מתחתי מתחילים העיקצוצים!

מתוך בהלה התפוח נופל לרצפה ישבתי על תל נמלים כנראה חסמתי את היציאה! עלי מטפסים, היצורים הנוראים, ממשיכים ועוקצים ללא רחמים. אני רץ ומשתולל אפילו איפה אני יושב אני צריך להסתכל

!!!