בע"ה. 

חורש

בן שלושה

עצי אורן

כל מבוקשי

ולשחק בו תופסת אתך.

ובלילה

כשתלכי

על סלע המחלוקת

אתיישב

ואיוועד לבדי

בהוויה.