בָּרגַעִים הֲקָשִים בּיוֹתֵּר

מִתּגָלִים כּוֹחוֹת נֶפֶש גּדוֹלִים מִנשוֹא,

וגדֵלוֹת עוַצמוֹת הֲרֶגֶש,

וקָשֶה לוֹ לאָדַם.

עַד שכּאָשֶר

טוֹב לוֹ לאָדַם,

הוּא רוֹצֶה לָחֲזוֹר

אֶל אוֹתָּם רגָעִים

קָשִים-קסוּמִים

ולוּ כּדֵי לַחוּש

אֶת עוּצמוּת

הָקוֹשִי,

וגָּדלוּת-הָנֶפֶש,

וּבִּן-רֶגָּע לָשוּב

להָוַויָתּוֹ

וּלהִתּחָזֵק עַד מאוֹד.